Compute Engine

 Въведение
Compute engine представлява типично
RMI приложение за предоставяне на изчислителна услуга  от мощна сървърна машина или машина със специализиран хардуер на отдалечени клиенти. То предоставя отдалечен  обект, който получава задачата от клиента, изпълнява я върху сървъра и връща на клиента получения резултат.

 Предимството на RMI  подхода се изразява във факта, че изчислителната задача не е необходимо да бъде известна в момента, когато се предоставя услугата (стартирането на отдалечения обект). Нови задачи могат да бъдат създавани  в произволен момент по желание на клиента. Единственото изискване е тези задачи да наследяват отдалечения интерфейс. Клиентът създава нов клас за изчисление, той динамично се зарежда от сървърния обект, изчислителната задача се изпълнява на сървъра и резултатът се връща на клиента. 

Такова  приложение, при което виртуалната машина на сървъра няма предварителна информация за задачата, която ще изпълнява и което има свойството динамично да зарежда изпълнявания код се нарича   behavior-based application.  Този вид приложения са част от базовия механизъм на разпределените RMI приложения.

За пример разгледайте

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/rmi/overview.html