Коктейл

   Напишете програма на Java, която моделира коктейл: Осигурени са  чаши (на брой numberG) и места за сядане (на брой numberP).  През определен случаен интервал от време се появяват участниците в коктейла.

Всеки участник: взима чаша и си сипва вино, намира свободно място, пие, освобождава мястото и си налива  вино в същата чаша,  отново намира място, пие, освобождава мястото и чашата (тя веднага е подготвена за друг клиент) и напуска коктейла.


Въведете организация, която не позволява взаимно блокиране между ползващите  ресурсите участници в коктейла.
Решение