Notre mission : former des ingénieurs de haut niveau en "Génie électrique" et "Génie informatique et télécommunications" qui...

lire la suite

L'Université technique de Sofia est le plus grand complexe éducatif et scientifique en Bulgarie dans le domaine des sciences...

lire la suite

Le choix d'une profession est l'un des plus important pour être heureux. Vous êtes libre dans votre choix, mais vous devez...

lire la suite

Bulgares

Прием в магистърски програми:

Защо ви каним да учите при нас във ФФОЕ?

Защото Ви предлагаме :  Високо качество на обучението, Отвореност към Франция и Европа,
При нас ще получите добро френско-езиково инженерно образование с произтичащите от това предимства.
Факултетът ФФОЕ е част от Техническия Университет, най-реномираното техническо учебно заведение в България.  Във Франкофонския факултет преподават подбрани и утвърдени преподаватели от различните факултети на ТУ.   В  преобладаващата си част те са специализирали във Франция и в други страни.
ФФОЕ е единственият факултет в ТУ, който приема в магистърска специалност след средно образование.
За Ваше удобство предлагаме прием в една обобщена специалност, наречена Електроинженерство, но Вие ще завършите една от следните инженерни специалности (този избор Вие ще трябва да направите след първите 2 години от обучение):

 •  Електроника, Автоматика,  Електротехника
 •  Информатика и комуникации

Ние осигуряваме обучение в две нива: МАГИСТЪРСКО  и ДОКТОРАНТСКО ниво. При подходящи качества и желание Вие можете да продължите в докторантския ни модул.
Учебните ни програми са хармонизирани с учебните програми на водещи френски инженерни университети.  Нивото на обучение се поддържа и с разнообразен обмен и гостувания на преподаватели и на студенти във и от Франция.
Качеството на преподаването и на подготовката на студентите са акредитирани от най-старата в Европа акредитираща институция– френската Комисия CTI  (Commission des Titres d’Ingénieur), която е част от ENAE (Европейска Мрежа за Акредитиране на Инженерни Програми). Дипломaта на ФФОЕ ви дава юридическо право да се наричате „дипломиран инженер” в Европейския съюз, Турция и Русия.
Факултетът има и Сертификат за качество на предлаганото образованието,  издаден от Националната Агенция за Оценяване и Акредитиране на Висшето образование в България.

Какво можете да имате срещу труда си във ФФОЕ?

 • единствената в България диплома „дипломиран инженер” акредитирана от 2002 г и потвърдена през 2008 г., 2014 г. и 2020 г. от CTI (Френска комисия за инженерни звания)  и ENAEE (Европейска Мрежа за Акредитиране на Инженерни Програми)
 • уникална за България широкопрофилна инженерна магистърска програма с две специалности
  • Информатика и Комуникации
  • Електроника, Автоматика, Електротехника
 • профилиране на инженерното ви образование след 2- годишно адаптиране и осмисляне на плановете ви
 • магистърска степен постигната само за 5 вместо за 6 години
 • професионално усъвършенстване на френския ви език
 • подготвителен 10 дневен курс по френски език непосредствено преди началото на първия семестър
 • паралелно изучаване на английски език
 • контакти с гостуващите френски преподаватели и обучаващи се чуждестранни студенти
 • възможности за стаж и специализации във Франция по френски и европейски програми
 • възможности за френски и европейски стипендии и парични награди
 • регламентирани чрез ТУ възможности за стипендии и общежитие
 • чуждо-езиково инженерно образование, постигнато в България
 • франкофонска среда и контакти в ежедневието

 

Прием на български студенти

След средно образование

За български кандидат-студенти

Кандидатстудентска кампания 2024

Календарен график 2024/2025г

Оценки и формиране на състезателен бал

Класиране и записване на студенти


Кандидатите трябва да притежават диплома за завършено средно образование.

Класирането се извършва по низходящ ред на състезателния бал по реда на посочените от кандидата кодове на желаните специалности. Кандидатите представят документ за владеене на френски език или се явяват на конкурсен тест по френски език, който не участва в балообразуването.

Конкурсният тест по френски език се признава за издържан от кандидат-студентите:
- които имат оценка отличен (6) по френски език в дипломата за средно образование;
- издържали успешно държавен зрелостен изпит по френски език;
- притежаващите сертификат В1, или сертификат В2, или сертификат С1 за владеене на френски език;
- които са завършили следните гимназии:

 • Благоевград:  „Акад. Л. Стоянов”и „Св. Кл. Охридски”;
 • Бургас:  „Г.С. Раковски”;
 • Варна:  "А. С.Пушкин”, "Фр. Жолио-Кюри”, "Йоан Екзарх”, "Академик Методий Попов", "Д-р Петър Берон” ;
 • В. Търново: "Проф. д-р Асен Златаров”;
 • Видин: "Йордан Радичков” ;
 • Гоце Делчев: "Яне Сандански";
 • Добрич:  „Гео Милев”;
 • Козлодуй: "Кирил и Методий” ;
 • Кърджали:   „Христо Ботев”;
 • Ловеч:   „Е. Йосиф”;
 • Пазарджик:   „Б.Брехт”;
 • Плевен:   „Иван Вазов”, „Константин Величков”;
 • Пловдив:  „Сент Екзюпери”, „Иван Вазов”, „Акад. Кирил Попов”, „Свети Патриарх Евтимий”;
 • Правец:  „А. Константинов” ;
 • Русе:  „Константин Кирил Философ” и „Гео Милев”;
 • Сандански: „Яне Сандански”
 • Сливен: „Захари Стоянов”, „Добри Чинтулов”;
 • София:  „Вл. Граматик”, „А.С.Пушкин”, „У. Гладстон”, „В. Юго”, „Д. Войников”, „А. Дьо Ламартин”, „Св. София”, „Фредерик Жолио-Кюри”, "Св. Седмочисленици”, "Дамян Груев”, "Иван Вазов”, "Хенри Форд”, ”Георги Измирлиев”, "Цар Иван Асен II” ;
 • Ст. Загора:  „Ромен Ролан”;
 • Ямбол:  „Васил Карагьозов”
   
 

За справки: ТУ-София,  блок 12, етаж 6,  каб,12609   Ел поща: 

 

Подаване на документи

 Внимание!


Подреждането на специалностите при подаването на документите е от  изключителна важност за прием в желаната специалност.
Ако вие желаете да бъдете приет във Френския Факултет ви съветваме да запишете на първо място специалност номер 21! В противен случай рискувате да не можете да бъдете записан при нас независимо, че имате необходимия бал.

Телефон за справки:   (02) 962 44 07

Как става класирането

След бакалавър или професионален бакалавър

ФФОЕ обявява прием за 2018/2019 г.
в държавна поръчка и платено обучение за магистърски специалности след бакалавър:


"Информационни и комуникационни технологии ( на френски език)"
"Електроника, електротехника и автоматика (на френски език)"

Специалностите са двугодишни и са единствените в България получили с  съвместна акредитация до 2020 г. от:

която дава званието "дипломиран инженер" в  страните от Европейския съюз, Турция и Русия.

Условия за кандидатстване:
- Диплома "бакалавър", "магистър" или "професионален балавър" в професионални направления "Комуникационна и компютърна техника", "Електротехника, електроника и автоматика", "Информатика и математика" или  "Електроенергетика". Бакалаври от други професионални направления се приемат в подготвителна година платено обучение.
- Владеене на френски език

Необходими документи:
1.   молба по образец, може да се свали от тук
2.   диплома за завършено висше образование (или академична справка, ако дипломата не е готова);
3.   квитанция за платена такса за кандидатстване.
4.   декларация за владеене на френски език (включена е в молбата)

Документи се подават в Технически Университет, Дървеница, блок 12, стая 12609;
тел. 965 2178 (П. Иванова) 965 2199(М.Станкова, В. Вълова)
E-mail: foe-k@tu-sofia.bg

Приемно време: понеделник-петък от 10.00 до 16.00 ч.

 • Подаване на документи - 01.09 – 05.10.2018
 • Класиране - 08.10.2018
 • Записване - 15.10 – 19.10.2015

Témoignages

Information en bulgare

bg Pour de l'information plus détaillée en langue bulgare consultez les pages:

Bulgares    
Université Technique de Sofia

Contacts officiels à l'étranger

 

Pour trouvez les adresses et les coordonnées de nos représentants officiels à l'étranger visitez la page

"Contacts  officiels  à l'étranger".

Contact

Tel/Fax:  +359
Pour nous contacter: slavka.tzanova@tu-sofia.bg

Addresse:

 Faculté francophone (FFOE) bât 12
Université Technique de Sofia  8, Kliment Ohridski.
Sofia-1000, BULGARIE

Retrouvez-nous sur Facebook